ชิเชนอิตซา

ชิเชนอิตซา เมืองขนาดใหญ่ตั้งบนเนื้อที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร มีบันไดกลาง

ชิเชนอิตซา ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้า ผู้ทรงกระหายพระโลหิต ของชนเผ่ามายา สถานที่ท่องเที่ยวโบราณคดี

ชิเชนอิตซา ถ้าจะพูดถึงอเมริกาเหนือแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ คงต้องนึกถึง ชิเชนอิตซาและ ประเทศที่มีพีระมิดชิเชนอิตซา มากที่สุดก็คงต้องเป็น เม็กซิโก พีระมิดแห่งเมืองชีเชนอิตซา อยู่ทวีป อเมริกาเหนือ

ในอดีตนั้นเม็กซิโก เคยเป็นที่อยู่อาศัย ของเผ่ามายา ๆ เป็นชนเผ่า ที่มีสติปัญญาอันสูงส่ง และความโหดเหี้ยม ป่าเถื่อนในเวลาเดียวกัน เป็นชนเผ่า ที่ค้นพบค่าของเลข 0 ทางคณิตศาสตร์ ชนเผามายามีความรอบรู้ เรื่องดาราศาสตร์ ศิลปะของสถาปัตยกรรม อักษรศาสตร์

ชิเชนอิตซา

Chichen Itza ตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูกาตัน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศเม็กซิโก เป็นแหล่ง โบราณคดีขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยชาวมายา ในเขตวัฒนธรรม เมโสเมริกา สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัววิหารรูปร่าง คล้ายพีระมิดยอดตัด สร้างเป็นรูปเหลี่ยมลดขั้น เป็นชั้น ๆ รูปแบบ Puuc

ตั้งบนเนื้อที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร มีบันไดกลาง เป็นเมืองขนาดใหญ่ ก่อนยุคโคลัมเบีย เป็นจุดสำคัญ ในที่ราบลุ่มมายา ตอนเหนือโดย ชิเชนอิตซา ความสําคัญ นั้นสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ ของเทพเจ้า ผู้ทรงกระหาย พระโลหิต หากใครที่ชื่นชอบ สถานที่โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ ไม่ควรพลาด !

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากทั่วโลก ทวีปอเมริกาเหนือ นำเสนอโดย : MP สามารถติดตาม เพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10