ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย เป็นทวิปที่มีความสวยงาม และยังเป็นทวิปที่มีเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทวีปเอเชีย 6 สถานที่ ที่สุดในทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีความสวยงาม และยังมีอารยธรรม ที่ให้ได้ชมอีกหลายอย่าง และยังประเทศที่สำคัญของโลก !

ทวีปเอเชีย แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก เอเชียหรือที่หลายคนเรียกว่า ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุด แผนที่ทวีปเอเชีย มีพื้นที่รวมทั้งหมด 44,579,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 30% จากทั่วโลก และทวีปเอเชีย ยังติดกับทะเลที่สำคัญ หลายแห่งอีกด้วย มหาสมุทรในทวีปเอเชีย เช่น ทะเลแดง ทะเลจีนตะวันออก ทะเลแคสเปียน

และทวีปเอเชียยังเป็นทวีป ที่มีประชากร มากที่สุดในโลก โดยคิดเป็น 60% จากประชากรทั่วโลก ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย นอกจากนี้ทวีปเอเชีย ยังถือว่าเป็นแหล่งกำเนิด อารยธรรมแรกของโลกหลายแห่ง และยังรวมสถานที่ ที่เป็นที่สุดหลายอย่าง จากหลายประเทศ ทวีปเอเชียแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค เช่นทะเลที่ใหญ่ที่สุด เกาะที่ใหญ่ที่สุด

ทวีปเอเชีย

และทวีปเอเชีย ยังติดกับสถานที่  ที่เป็นที่สุดคือแหลมชลยูกิน เป็นจุดที่เหนือสุดของทวีป ที่ใกล้กับเมือง ที่หนาวที่สุดของโลกนั้นก็คือ Oymyakon city เป็นประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำสุด-50องศา และสถานที่ต่อมาคือ เกาะปานามา เป็นจุดใต้สุดของทวีป ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เกาะปานามายังติดกับทะเล ที่สำคัญที่สุดของโลก

นั้นก็คือเกาะแปซิฟิก และเกาะอินโดนีเซีย และทะเลปานามา ยังติดกับเกาะย่อยอีกหลายเกาะ และทวีปเอเชีย ยังติดกับยอดเขาเอเวอเรสต์ เป็นยอดเขาที่สูงสุดในทวีปเอเชีย ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดน ของประเทศเนปาล และจีน และยังมีแม่น้ำแย่งซี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีป และยังเป็นแม่น้ำที่ยาวอันดับ 3 ของโลก

และยังเป็นแม่น้ำที่สร้างกระแสไฟฟัง และแม่น้ำแย่งซี ยังเป็นที่ตั้งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเกาะบอร์เนียว เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และยังเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก และยังมีทะเลที่ใหญ่เหมือนกันนั้นก็คือ ทะเลแคสเปียน เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่เป็นทะเลปิดตั้งอยู่ระหว่าง ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่สวยงามในทวีปเอเชียนี้

นำเสนอโดย : MP