ท่องเที่ยวทัชมาฮาล

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมสถาน จารึกอนุสรณ์ตำนานแห่งรักอันเป็นนิรันดร์

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานตัวแทนความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทั้งเรื่ิองราว และสาเหตุของการก่อสร้างเป็นความประทับใจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล ในบริเวณ ริมแม่น้ำ ยมนา (Yomuna)  ในดินแดน ทางด้านเหนือ ของประเทศอินเดีย ได้เป็นที่ตั้งของ เมือง อัครา (Agra) ที่เป็นอดีตเมืองหลวง อันเก่าแก่ ของประเทศอินเดีย

โดยเมืองสำคัญเมืองนี้ ก็เป็นที่ตั้งของ ทัชมาฮาล สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญ ต่อประเทศอินเดีย และมีความสำคัญ กับโลกด้วยเช่นกัน ทัชมาฮาล อยู่ในยุคสมัยใด

อินเดีย เป็นประเทศ ที่มีที่ตั้ งอยู่บริเวณ ทวีปเอเชียใต้ โดยมีจำนวน ของประชากร ที่อาศัยอยู่ อย่างหนาแน่น มากเป็นอันดับที่ สองของโลก คือ 1.38 พันล้าน (พ.ศ. 2563)

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล ทัชมาฮาล คืออะไร มีความหมายอย่าไร

ทัชมาฮาล คืองานสถาปัตยกรรม ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ จำนวนหนึ่งในเจ็ด สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ โดยมันได้ ใช้เวลา ในการก่อสร้าง ยาวนานมาก ถึง 22 ปี บนพื้นที่ ที่กว้างใหญ่กว่า 107 ไร่ หรือประมาณ 42 เอเคอร์

ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้น จากแรงบันดาลใจ ของความอาลัย ในความรักของ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ที่ได้มีต่อ พระมเหสีของพระองค์เอง นั่นก็คือ พระนางมุมตัซ มาฮาล

เพื่อเป็นสุสาน ที่ฝั่งพระศพ หลังจากที่ความตาย ได้พลัดพรากพระนาง ไปจากพระองค์ โดยหลังจาก ที่พระนาง ได้ให้กำเนิด ทายาทองค์ที่ 14 พระนางมุมตัซ มาฮาล ผู้ที่เป็นพระมเหสี ก็ได้เสด็จ สิ้นพระชนม์ลงไป ทัชมาฮาล pantip

โดยเหตุการณ์นี้ ได้สร้างความโศกเศร้า เสียใจให้แก่ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน เป็นอันมาก โดยตลอด ระยะเวลา อันยาวนานถึง 20 ปี ที่พระองค์ ได้เสด็จ ไปประทับ อยู่เคียงข้าง  หลุมพระศพ ของพระมเหสี  ในทุกๆ วัน

จนในที่สุด พระองค์จึงได้ ทรงตัดสินพระทัย ที่จะสละ ราชสมบัติ เพื่อที่จะหันมา ลงมือก่อสร้าง สถาปัตยกรรมสถาน ที่ชื่อว่า ทัชมาฮาล ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามแห่งนี้ ไว้เพื่อที่ จะให้เป็น สิ่งแสดงออก ถึงความรัก ของพระองค์ ที่มีต่อพระมเหสี ผู้ล่วงลับ

ในการก่อสร้าง สิ่งที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามมาก ขนาดนี้ ก็ย่อมที่จะ ต้องใช้เงินทุน เป็นจำนวนมหาศาล ร่วมกับแรงงาน ของคนงานอีกกว่า 20,000 คน โดยเมื่อทันที ที่การก่อสร้าง นั้นแล้วเสร็จ พระองค์ได้มีคำสั่ง ให้ประหาร นายสถาปนิก ผู้ที่เป็นผู้ ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง แห่งนี้ในทันที ทัชมาฮาล สรุป

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล

เพียงเพื่อเหตุผลที่ว่า ไม่ต้องการ ให้สถาปนิกผู้นี้ ได้มีโอกาส ที่จะไป ออกแบบสถาปัตยกรรมอื่น ที่มีความงดงาม เกินไปกว่า ทัชมาฮาล แห่งนี้

โดยหลังจาก ที่การก่อสร้าง ทัชมาฮาลนั้น แล้วเสร็จผ่านไป เนิ่นนานหลายปี เหตุการณ์ที่ ไม่ได้คาดคิด และไม่มีใคร อยากให้เกิด ก็ได้เกิดขึ้น นั้นคือเหตุการณ์ การก่อศึกสงคราม เพื่อการแย่ง ชิงราชสมบัติของ เจ้าชายโอรังเซบ (Aurangzeb) ซึ่งพระองค์ เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน นั่นเอง

ด้วยเหตุผลที่ว่า สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มีพระราชประสงค์ ที่จะลงมือ ทำการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ที่จะต้องใช้ หินอ่อนสีดำ ตรงบริเวณ ฝั่งตรงข้าม ของแม่น้ำยมนา ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ กับทัชมาฮาล เพื่อที่จะใช้ เป็นสุสาน ฝังพระศพ ของพระองค์เอง ซึ่งจะต้อง ใช้แรงงาน ในการก่อสร้าง และเงินทุน อีกเป็นจำนวน มหาศาล ทัชมาฮาล เมือง

พระองค์ได้เกิด ความไม่พอพระทัย จึงได้เลือก ลงมือก่อเหตุ ยึดราชบัลลังก์ ในทันที และได้สั่งให้ทหาร คุมตัวของ พระราชบิดา ไปคุมขังไว้ที่ ป้อมอัครา (Agra Fort) ที่อยู่ในฝั่ง ตรงกันข้ามกับ ทัชมาฮาล โดยมีเรื่อง ของการมี จิตวิปลาสของ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ผู้ที่เป็นพระราชบิดา เป็นปฐมเหตุ ของการลงมือ ในครั้งนั้น

สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ได้ถูกเจ้าชายโอรังเซบ ผู้เป็นพระราชโอรส ของพระองค์เอง สั่งให้จองจำ อยู่ในสถานที่คุมขัง เป็นระยะเวลา อันยาวนานถึง 8 ปี จุดเด่นทัชมาฮาล

จนกระทั้ง ในปี ค.ศ. 1666 สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ก็ได้เสด็จ สวรรคตลง โดยตลอดระยะเวลา แห่งการถูกจองจำ อยู่ในป้อมอัครา พระองค์ก็ ได้แต่นั่งเหม่อมอง ออกจากช่อง ของหน้าต่าง ไปยังทัชมาฮาล และได้บ่นรำพึงรำพัน ถึงองค์พระมเหสี ผู้เป็นที่รักอยู่ตลอดเวลา และก็ยัง เฝ้าเหม่อมอง อยู่อย่างนั้น ตราบจนถึง ในวินาทีสุดท้าย ของลมหายใจ

ท่องเที่ยวทัชมาฮาล

ความงดงามอันเป็นอมตะ ของทัชมาฮาล

ทัชมาฮาล คือสุสาน ที่เป็นสถาปัตยกรรม ที่ถูกก่อสร้างขึ้นมา ด้วยหินอ่อนหมดทั้งหลัง ทั้งยังมีวัสดุอย่างอื่นร่วมอยู่ด้วย โดยหินอ่อน ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ได้ถูกตัด และเคลื่อนย้าย มาจากหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น หินอ่อนจากเมืองชัยปุระ , หินทรายที่ได้จากแบกแดด , หินทองแดงจากรัสเซีย , เพชรที่ได้มาจากเมืองฟันนา , โมรากับหินสีฟ้าที่ได้จากคัมภัย , พลอยสีเขียวจากอียิปต์ , พลอยสีฟ้าจากธิเบต , และศิลาแลง ที่ได้มาจาก ฟเตหปุระสักรี ทัช มา ฮา ล รูป

โดยภายในของตัวอาคาร ได้มีงานแกะสลัก หินอ่อนที่อ่อนช้อย สวยงามเป็นอย่างมาก มีการประดับประดา ด้วยหินที่มีสี แตกต่างกันไป และยังมีหีบพระศพจำลอง ของทั้งสองพระองค์ ให้ได้ชมกันอีกด้วย คำถาม เกี่ยว กับ ทัช มา ฮา ล

Artist Em