ลอนดอนเมืองดี

ลอนดอนเมืองดี ที่สุดในโลกรีวิว 5 สถานที่สำคัญของลอนดอน มีที่ไหนบ้างไปดูกัน หัวใจของเมืองหลวง ขนาดของกรุงลอนดอน

ลอนดอนเมืองดี

ลอนดอนเมืองดี ที่สุดในโลก รีวิว 5 สถานที่สำคัญของลอนดอน มีที่ไหนบ้างไปดูกัน

ลอนดอนเมืองดี ที่สุดในโลก รีวิว 5 สถานที่สำคัญของลอนดอน เมืองที่ผู้ตนจากทั่วโลก ต้องการที่จะได้มาสัมผัส ซักครั้งในชีวิต ประเทศที่ดีที่สุดในโลก หัวใจของเมืองหลวง ขนาดของกรุงลอนดอน เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2021

ที่ว่าไกล้เคียงกรุงเทพฯนั้นนับรวมเอาพื้นที่ greater london ทั้งหมดบนพื้นที่ประมาณ 1500 ตารางกิโลเมตรแต่หัวใจหลักที่เป็นศูนย์กลางของลอนดอนอย่างแท้จริงคือ city of london บริเวณตอนเหนือของแม่น้ำเทมส์พื้นที่ประมาณ 1 ตารางไมล์หรือประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร 

เป็นเมืองที่เล็กที่สุด ของเกาะอังกฤษ เป็นที่ตั้งของสถานที่ สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายอย่าง อย่างมหาวิหารเซนต์พอล โบทที่สำคัญที่สุดของคริสตจักรอังกฤษ สะพานทาวเวอร์บริดจ์สถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สามารถยกตัวขึ้นเพื่อเรือแล่นผ่าน รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์สำคัญต่างๆตลอดจนอาคารสมัยใหม่ก็มีให้เห็นอย่างเช่นกัน

ลอนดอนเมืองดี

tower of london ประวัติศาสตร์ลอนดอนหอคอยแห่งลอนดอน landmark สำคัญใน city of london เมืองที่สวยที่สุดในโลก 2020 สร้างขึ้นกว่า 900 ปีก่อนโดยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 แห่งอังกฤษเป็นพระราชวังและป้อมปราการแต่ต่อมามีการรื้อซ่อมสร้างและขยายอาคารเพิ่มเติมในหลากหลายวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นคุกสำหรับคุมขังนักโทษทางการเมืองขุนนางและราชวงศ์มีบุคคลสำคัญถูกประหารชีวิตที่นี่เป็นจำนวนมาก

tower of london จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต้องพร้อมกับเสียงร่ำลือกันว่าเป็นสถานที่ที่มีผีดุที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษที่ยังมีผู้พบเห็นวิญญาณและได้ยินเสียงร้องโหยหวนอยู่เสมอที่หอคอยแห่งนี้ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติให้เลี้ยงอีกเอาไว้อย่างน้อย 6 ตัวเพื่อป้องกันคำสาปไม่ให้เกิดภัยพิบัติกับราชวงศ์อังกฤษและกรุงลอนดอนซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีแล้ว

ลอนดอนเมืองดี

Big Ben คือชื่อของละฆังไม่ใช่หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่ผู้คนจดจำได้เป็นอย่างดี คือหอนาฬิกาขนาดใหญ่สูง 96 เมตร เรียกว่าหอนาฬิกา บิ๊กเบน เมืองที่ดีที่สุดในโลก 2020 แต่ที่นี่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า อลิซาเบธทาวเวอร์ สำหรับ บิ๊กเบน นั้น ที่จริงแล้วก็คือระฆังขนาดใหญ่น้ำหนัก 13.7 ตัน ที่อยู่ภายในหอคอย เหมือนหน้าปัดนาฬิกา ในส่วนที่เป็นนาฬิกา อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน

โดยระฆัง big ben เริ่มส่งเสียงกังวานบอกเวลาแก่ชาวลอนดอนมานานกว่า 160ปี ตั้งชื่อตาม เซอร์เบญจมินทร์ ฮอล์ ผู้ควบคุมการติดตั้งระฆัง อลิซาเบธ tower ปิดซ่อมครั้งใหญ่นานถึง 5 ปีและคาดว่าจะแล้วเสร็จกลับมาบอกเวลาอีกครั้งในปี 2022 โดยใช้งบประมาณไปแล้ว 79 ล้านปอนด์หรือกว่า 3600 ล้านบาท

พระราชวังและมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์(Westminster)
หอคอย บิ๊กเบน เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เมืองที่เจริญที่สุดในโลก สิ่งปลูกสร้างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเพิ่งจะสร้างขึ้นมาไม่ถึง 200 ปีหลังเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในขณะที่พื้นที่บริเวณ Westminster Palace แห่งนี้มีความเป็นมาย้อนหลัง

เป็นนักพันปีโดยที่เดิมเป็น พระราชวังและต่อมาใช้เป็นสถานที่ทำงานของรัฐสภา เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอโกธิคเป็นเอกลักษณ์ ลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศอะไร ที่มีจุดเริ่มต้นในประเทศอังกฤษไกล้ๆยังมีมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ศาสนสถานที่เป็นเสมือนพระอารามหลวง

ใช้ประกอบพระราชพิธี สำคัญของราชวงศ์ มาโดยตลอดทั้งพิธีราชาภิเษก อภิเษกสมรสและพิธีพระศพ ของกษัตริย์และราชวงศ์อังกฤษ หลายพระองค์ซึ่งรวมถึง พิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 และดยุคอีกด้วย

รถไฟใต้ดินเก่าแก่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลก ที่มีการขนส่งมวลชนด้วยระบบเป็นมาตั้งแต่ 150 ปี เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ก่อนทำให้คนอังกฤษ เรียกติดปากว่าจะเป็น ลักษณะของการเดินรถไป ตามท่อที่วางไว้ใต้ดิน หรือไม่ก็อันเดอร์กราว แม้ว่าในปัจจุบัน

จะมีสัดส่วนของเส้นทางบนดิน มากกว่าเส้นทางใต้ดินก็ตาม เมืองที่ดีที่สุดในอังกฤษ เส้นทางแรกที่เปิดใช้งานมีระยะทาง 410 เมตร ซึ่งในชั้นแรกวิศวกร คิดที่จะทำเป็นทางน้ำ หรือไม่ก็ใช้รถม้า แต่ในที่สุดก็ใช้เครื่องจักรไอน้ำ เป็นตัวลากรถ cable ไปตามอุโมง ที่ลอดใต้แม่น้ำเทมส์ เป็นต้นแบบของรถไฟใต้ดิน ก่อนจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี มาตามยุคสมัย และขยายเส้นทาง กลายเป็นการเดินทางในปัจจุบัน

Miss M