เกาะมาดากัสการ์

เกาะมาดากัสการ์ ตั้งอยู่ ในบนมหาสมุทรอินเดีย มีช่องแคบโมซัมบิก คั่นระหว่างเกาะกับฝั่ง ทวีปแอฟริกา

เกาะมาดากัสการ์ เป็นหมู่เกาะที่มีความหลากหลาย ทางชีวภาพสูง และมีพืชพันธุ์สัตว์หายากของโลก

เกาะมาดากัสการ์ แอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีเนื้อที่ประมาณ 20% ของพื้นดินทั่วโลก ติดกับทะเลและมหาสมุทร ที่สำคัญหลายแห่ง เช่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแดง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นทวีป ที่มีประชากรมาก เป็นอันดับที่ 2 ของโลก

เป็นแหล่งกำเนิด ของอารยธรรม ที่สำคัญของโลก หลายแห่ง และมีสถานที่อันเป็นที่สุด ของโลกหลายอย่าง เช่น พีระมิดที่ใหญ่ที่สุด แม่น้ำที่ยาวที่สุด เกาะมาดากัสการ์ ทวีป แอฟริกาเป็นหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าไปเยี่ยมชม ให้ได้สักครั้ง เพราะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้ว สัตว์และพืชหลาย ๆ ชนิด ยังพบได้แค่ที่นี่ เท่านั้น

เกาะมาดากัสการ์

เกาะมาดากัสการ์ พื้นที่ 587,041 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 581,540 ตารางกิโลเมตร เกาะมาดากัสการ์ ตั้งอยู่ ในบนมหาสมุทรอินเดีย มีช่องแคบโมซัมบิก คั่นระหว่างเกาะกับฝั่ง ทวีปแอฟริกา เกาะมาดากัสการ์ ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น

นอกจาก จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ในแอฟริกาแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 4 ของโลกอีกโดยมีขนาดพอ ๆ กับประเทศสเปน ซึ่งมีความหลากหลาย ทางชีวภาพสูง และมีพืชพันธุ์สัตว์หายาก ที่พบได้เฉพาะบนเกาะ มาดากัสการ์เท่านั้น เช่นตัวลีเมอร์ !

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากทั่วโลก ทวีปแอฟริกา นำเสนอโดย : MP ติดตาม เพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10