โบสถ์สีชมพู

โบสถ์สีชมพู ในโฮจิมินห์ซิตี้ โบสถ์ Tan Dinh Church ที่เวียดนาม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

โบสถ์สีชมพู ในโฮจิมินห์ซิตี้ โบสถ์ Tan Dinh Church ที่เวียดนาม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

โบสถ์สีชมพู

โบสถ์สีชมพู ในโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ โบสถ์สีชมพู เวียดนาม โบสถ์แห่งนี้ใน นครโฮจิมนห์ ประเทศเวียดนาม อยู่ที่ 289 ไฮบาตรุง เขต 3 นั่งข้ามตลาด Tan Dinh คนในท้องถิ่น และนักเดินทางจากทั่วมุมโลก โดยที่เรียกว่า โบสถ์สีชมพูในโฮจิมินห์ซิตี้ คือโบสถ์ Tan Dinh หรือ โบสถ์พระหฤทัยของพระเยซู ไม่เพียงแต่สถาปัตยกรรมที่สวยงามเท่านั้น

แต่ยังเป็นสถาปัตยกรรม ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ และคาทอลิกในเมืองอีกด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงโบสถ์แห่งนี้ ที่มีความสวยงามและเก่าแก่ในโฮจิมินห์ซิตี้ ถือเป็น ที่เที่ยวเวียดนาม ที่น่าไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต

โบสถ์ Tan Dinh ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุด ในโฮจิมินห์ซิตี้ ด้วยการผสมผสานระหว่าง การออกแบบสไตล์โกธิก โรมันและบาโรก ซึ่งเป็นที่รู้จักและโด่งดังเป็นอย่างมาก นอกจากจะมีสีชมพูสดใส เน้นด้วยลวดลายสีขาว ตัดกับบริเวณโดยรอบ ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ที่สัญจรไปมาอย่างมาก

ภายใน โบสถ์ Tan Dinh ยังสวยงามมากๆ ไม่แพ้ข้างนอกเลยทีเดียว มีเสาที่เป็นจุดเด่น ของสถานปัตยกรรมของโบสถ์ เสากอธิคสองแถว ที่ด้านข้างตรงไปสู่แท่นบูชาหลัก และแบ่งโบสถ์ออกเป็นส่วนต่างๆ ด้านซ้ายมีรูปปั้นพระแม่มารี และพระเยซู ด้านขวาสำหรับนักบุญเธเรซา พร้อมไม้กางเขน 14 อัน ซึ่งมาจากปี พ.ศ. 2433

นอกจากนี้ แท่นบูชาที่สร้างในอิตาลี จำนวนมาก ยังถูกบริจาคให้กับโบสถ์ ในปี ค.ศ. 1929 ระหว่างการบูรณะโบสถ์แห่งนี้

โบสถ์ Tan Dinh ในโฮจิมินห์ซิตี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง ไม่เพียงแต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้คนในท้องถิ่นด้วย เนื่องจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้โบสถ์แห่งนี้มีความสวยงาม ด้านนอกเป็นสีชมพูสดใส ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า ทำให้เป็นที่จดจำมากเลยทีเดียว


เรียบเรียง BOMEBAMB