ทวีปอเมริกาเหนือ

คู่มือเดินบนสะพาน Golden Gate จะขับรถยนต์ขึ้นไป หรือจอดรถไว้ดีนะ ?

คู่มือเดินบนสะพาน Golden