antelope-canyon

antelope-canyon เที่ยวแอนเทอโลปแคนยอน ดูความสวยงามของหุบเขา ที่เปลี่ยนสีไปตามแสง

antelope-canyon เที่ยวหุบเขาแกรนด์แคนยอนไปชม antelope canyon เกิดจาก การกัดกร่อน ของหินทรายนาวาโฮ โดยลมและน้ำ เป็นเวลาหลายพันปี

antelope-canyon หรือที่ท่องเที่ยว แอนเทอโลปแคนยอน แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นสถานที่ๆ มีลักษณะเป็น รอยแยกบนพื้นดิน ในฤดูมรสุม น้ำฝนจะไหล ลงสู่แอ่งน้ำยาว ที่อยู่เหนือช่องว่าง ของหุบเขาลึก ยิ่งการไหลของน้ำเร็วขึ้น จะทำให้เม็ดทราย เข้าไปในตรอกแคบๆ ทางเดินถูกกัดเซาะ และลึกขึ้น

ทางเดินนี้ ชาวนาวาโฮได้ตั้งชื่อว่า Upper Antelope Canyon หรือThe Crack และ Lower antelope canyon open หรือ The Corkscrew ซึ่ง Antelope Canyon นี้เป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยว ในหุบเขาในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาเหนือ

ชาวบ้านยังกล่าวถึง Upper Antelope Canyon ว่า ‘ Tse ‘ bighanilini ‘ ซึ่งหมายถึง ที่ที่น้ำไหลผ่านโขดหิน

ในขณะที่ Lower Antelope Canyon ที่ถูกเรียกว่า ‘ Hasdestwazi ‘ ซึ่งหมายถึง หินก้นหอย

การสะท้อนของดวงอาทิตย์ ทำให้ผนังแนวตั้งของ Antelope Canyon เปลี่ยนสี การเปลี่ยนสีนี้ สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษได้

antelope-canyon

ในฤดูร้อนนักท่องเที่ยว สามารถเห็นแสงตะวัน ลอดผ่านรอยแยก เกิดเป็นความงาม กลางตรอกหินทราย หากจะไปเที่ยวชม นั้นค่อนข้างง่าย จะใช้รถยนต์ หรือจะใช้บริการของ Antelope Canyon tour ก็ย่อมได้

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม คือระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม ในแง่ของช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมหุบเขา การไประหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.30 น. จะทำให้คุณมีโอกาส ที่จะได้เห็นลำแสง แอนเทอโลปแคนยอน ในส่วนบนของแอนเทอโลปแคนยอนแน่นอน

Artist Em